17.-18.5. 2018 (I osuus)
27.-28.9. 2018 (II osuus)

Neljän päivän koulutuksessa (2 + 2 päivää) on tarkoitus opiskella käytännönläheinen perheiden kassa toteutettava lyhyt intervention. Sen tavoitteena on auttaa perheenjäseniä ymmärtämään toistensa mielentiloja paremmin, mikä tukee perheen hyvinvointia ja voi auttaa toimimaan erityisesti oireilevan/oreilevien lasten kanssa. MBT-F työskentelyä voi käyttää myös silloin, kun vanhemmalla itsellään on erityisiä haasteita mentalisoinnissa (esimerkiksi oma traumatausta).

KOULUTUKSEN AIKANA OPETETAAN KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI, ROOLIHARJOITTELUN JA VIDEOESIMERKKIEN AVULLA MITEN TOTEUTETAAN SYSTEMAATTINEN, LYHYT INTERVENTIO (KESKIMÄÄRIN 10 PERHETAPAAMISTA) PERHEEN KANSSA.

KOULUTUKSEN JÄLKEEN KAHDEN PERHEEN KANSSA TYÖSKENTELY JA 6 TYÖNOHJATTUA PERHEISTUNTOA ANTAVAT PÄTEVYYDEN MBT-F KÄYTTÄJÄKSI.

MBT-F INTERVENTION OMINAISUUKSIA
Interventio keskittyy perheenjäsenten kykyyn havaita ja ymmärtää toisiaan vuorovaikutussuhteissa, ei tiettyjen oireiden ymmärtämiseen tai poistamiseen. Lähtökohtana on perheen itse asettama tavoite, ongelma jonka ratkaisuun he haluavat apua. Se on usein hyvin käytännöllinen (vähemmän riitoja ruokailutilanteissa jne.). MBT-F työskentely rakentuu ymmärtämään, mitä perheen vuorovaikutuksessa tapahtuu näissä arjen toistuvissa hankalissa tilanteissa. Perheelle annetaan tietoa mentalisaatiosta käytännön tasolla (psykoedukaatio), jotta työskentely perhe istunnoissa pysyy mielekkäänä tavoitteen kannalta. Kyse ei ole siis ratkaisukeskeisestä työskentelystä sinänsä. Tavoitteena on mentalisaatiokyvyn lisääntymisen kautta löytää erilaisia käytännön ratkaisuja ongelmiin, mutta laajemminkin lisätä kyvykyyden tunnetta ja toimivaa vanhemmuutta.

MBT-F on integratiivinen työmalli, missä yhdistyy kognitiivisen, psykodynaamisen ja systeemiterapeuttisen työn ulottuvuuksia.

  • Integratiivinen lähestyminen:
  • Omien tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen/kognitiivinen psykoterapia
  • Toisten tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen/systeeminen perheterapia
  • Mielen tilojen läpinäkymättömyys, muutosvastarinta, defenssien käyttö/psykodynaaminen psykoterapia

MBT-F pyrkii tarjoamaan perheelle välineitä (ajattelutavan, toimintamallin), joka auttaa perheitä hoitamaan itse vuorovaikutussuhteitaan. Näitä työkaluja harjoitellaan terapiatilanteessa, settingissä joka maksimoi perheenjäsenten välistä keskinäistä ymmärrystä; miltä itsestä ja toisista tuntuu ja mitä ajatuksia tilanteessa on. Erityisesti pyrkimys on vahvistaa vanhempien empaattista kykyä ymmärtää lastensa kokemuksia.

MBT-F työskentelyssä lapsi/lapset ovat aktiivisesti mukana hoitotilanteissa. Pyrkimys on tukea myös heidän kehittyvää ymmärrystään (ikään, kehitysvaiheeseen suhteutettuna), ja auttaa heidän itsesäätelykykyään.

Pyrkimys on suoraan tukea vanhempien kykyä heijastaa lapselle hänen mielensä toimintaa siten, että vanhemmat kykenevät säätelemään lapsen kokemuksia.

 MBF-T aims to enhance ‘mind-mindedness’ all round.”

Osallistujat: Sosiaali-, ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.
Koulutukseen otetaan max. 18 osallistujaa.

Kouluttajat:
Anna Freud Centerin sertifoimat kouluttajat /
Saara Salo, PsT, psykoterapeutti ja Cathy Troupp, psykoterapeutti

Paikka: Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta: n. 900 €, tarkka hinta ilmoitetaan kun koulutuksen toteutuminen vahvistuu.
Koulutuksen jälkeinen työnohjaus ei kuulu koulutushintaan.
Materiaalit ja kahvit kuuluvat koulutushintaan, lounas omakustanteinen.

Huom. Ennakkoilmottautuminen ei ole sitova. Kaikilta ilmottautuneilta pyydetään sitova vahvistus lopullisen koulutushinnan varmistuttua vuoden 2017 aikana.

Ennakkoilmoittautumiset: info@fammi.fi

Ilmoittautumislomake