12.-13. 4. 2018, Helsinki

  • Miten käyttää mentalisaatioteoriaa videotyöskentelyssä vanhempien kanssa?
  • Mitä on reflektiivinen videotyöskentely – miten se eroaa muista videotyöskentelyn malleista?
  • Reflektiivisen videotyöskentelyn tavoitteet ja käytännön toteuttaminen: alkuhaastattelu, psykoedukaatio vanhemmille, videon katsominen mentalisaatiokehän avulla, tavotteiden tarkistaminen

Tavoitteet:
Ohjata käyttämään reflektiivistä videotyöskentelyä vanhempien kanssa. Mentalisaatioteorian käytännön soveltaminen erilaisiin videohavainnointeihin tai perheistuntojen katsomiseen. Tavoitteena on tarjota koulutettaville ymmärrys ja käytännön taidot, miten käyttää videoita yhdessä vanhempien kanssa kun tavoitteena on vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistuminen: miten auttaa vanhempia ymmärtämään tavoitteet, miten käytännössä kuljettaa reflektiivistä dialogia ja miten seurata vanhempien kanssa tavoitteiden saavuttamista. Koulutuksen aikana perehdytään alkuhaastatteluiden ja tavoitteiden asettelun apuna käytettviin menetelmiin, harjoitellaan videokeskusteluita omissa ryhmäharjoituksissa sekä case-esimerkkien kautta.

Osallistujat:
Sosiaali-, ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Kouluttajat:
Anna Freud Centerin sertifoima MBT-F kouluttaja
Saara Salo, PsT, psykoterapeutti ja toinen kouluttaja vahvistetaan myöhemmin

Paikka: Helsinki, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Hinta:  420 € sis. alv 24 %
Materiaalit ja kahvit kuuluvat koulutushintaan, lounas omakustanteinen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: info@fammi.fi

 

Ilmoittautumislomake