Huippuasiantuntemusta ja ymmärrystä lapsista ja vanhemmuudesta henkilöille, jotka kohtaavat ammattinsa puolesta lapsia tai lapsia koskevia asioita tuomioistuimissa.

18.1.2019
Paasitorni, Helsinki

Koulutuspäivän aikana saat uusia työkaluja kohdata lapsia ja perheitä tuomioistuimissa. Ajanmukainen kehityspsykologinen ja oikeuspsykologinen tieto ja ymmärrys auttavat hoitamaan lasten ja perheiden asioita työssäsi. Saat myös lastenpsykiatrisen näkemyksen siitä, mikä vanhemmuudessa on olennaista ja mikä on lapsen etu. Kaksi näyttelijää havainnollistavat asiantuntijaluentoja oppimista tehostavan draaman avulla. Paneelikeskustelun teemat rakennetaan osallistujien ennakkokysymysten avulla. Lähetä toiveesi paneelin aiheista sähköpostilla: silja.salmi@fammi.fi 10.1.2019 mennessä.

Koulutuspäivän ohjelma:

9.00-9.30 kahvit 

9.30-11.30 Luento: Taina Laajasalo
Lapsen kuuleminen oikeudellisessa kontekstissa, asiantuntijalausunnot ja niiden arviointi 

  • Miten lapsen kuuleminen oikeudellisessa kontekstissa eroaa hoidollisista tilanteista?
  • Mistä tunnistaa hyvän asiantuntijalausunnon lapsen asiassa?
  • Miten ja millä tavalla pienet lapset osaavat kertoa kokemuksistaan?
  •  Mikä merkitys hypoteesityöskentelyn ja päättelyvirheiden tunnistamisella on hyvän lausunnon kannalta?

Asiantuntijalausunnon laatiminen oikeuden käyttöön liittyen lapsen asiaan on vaativa tehtävä muun muassa siksi, että päätöksentekijät tuomioistuimissa ovat useimmiten kehityspsykologisen tiedon suhteen ei-asiantuntijoita. Lisäksi välitettäessä tietoa oikeudelle myös neutraalisuuden ja objektiivisuuden vaatimus korostuu. Lausunnon lukijan ja vastaanottajan on hyvä olla tietoinen tietyistä lausunnon piirteistä, joiden avulla voi tunnistaa laadukkaan asiantuntijalausunnon. 

11.30-12.30 Lounas Paasitornissa 

12.30-14.30 Luento: Janna Rantala
Lapsen parhaan arviointi  – vanhemmuuden ja parisuhteen näkökulmat 

Lapsen tilanteen arvioinnissa tulisi aina huomioida ihmissuhteet, joissa hän elää. Myös parisuhteen vuorovaikutuskuviot vaikuttavat suuresti lapseen, elävätpä vanhemmat yhdessä tai erillään,  liitossa tai eronneina. Arkityössä tuttuja tilanteita ovat niin ikään kiivaasti toisiaan vuosien ajan syyttelevät vanhemmat, kuin perhe, jonka sopuisuudesta huolimatta lapsen psyykkisestä voinnista on jollakin muulla huoli. 

Mikä merkitys näissä kuvioissa on parisuhteella? Miten saada lapsen ääntä kuuluviin?
Miten ymmärtää lasta, vanhempia, koko systeemiä?

14.30-15.00 Kahvit 

15.00-16.00 Paneeli osallistujien kysymyksistä:
Lakimies Suvi Poutiainen (Pro Laki Oy)Janna Rantala (Kupsukka oy) ja Taina Laajasalo.
Paneelin juontaa psykologi, toimitusjohtaja Silja Salmi Fammi Oy:sta. 

Tilaisuus päättyy klo 16.00

Koulutuksen hinta on 310 € + ( alv 24 % )  = 384,40 
Sisältää aamu- ja  iltapäiväkahvin, lounaan sekä luentomateriaalin PDF-muodossa. 

Sitovat ilmoittautumiset fammi.fi tai ani.poutiainen@fammi.fi viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.12.2018.
Muista lähettää kysymyksesi paneeliin silja.salmi@fammi.fi.

Päivän juontaja: Oskari Salmi
Kouluttajat: Taina Laajasalo ja Janna Rantala
Panelistit: Taina Laajasalo, Janna Rantala ja Suvi Poutiainen
Silja Salmi toimii panelin vetäjänä
Improvisaationäyttelijät: Oskari Salmi ja Silja Salmi

Tapasimme ”Mikä on totta”- lapsi oikeudessa –päivän kouluttajat.
Lue haastattelu: Vastuu painaa niin kuin sen kuuluukin

Taina Laajasalo on psykologian tohtori ja oikeuspsykologian dosentti. Tainalla on useiden vuosien käytännön kokemus työskentelystä oikeus- ja kehityspsykologian rajapinnoilla, muun muassa lasten kaltoinkohteluepäilyjen selvittämisen parissa. Hän kouluttaa ja konsultoi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja oikeusjärjestelmässä toimivia.
Janna Rantala on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, pari-ja perhepsykoterapeutti ja tietokirjailija. Hänellä on laaja työkokemus niin perustason kuin erikoissairaanhoidon palveluissa, sekä lastensuojelun asiakasperheiden kanssa työskentelystä. Hän kouluttaa ja työnohjaa opetus-, varhaiskasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia. Hän on kirjoittanut kirjat Äiti, älä tottele ja Parintaju- parisuhde lapsiperheessä. Janna Rantala on valittu Vuoden perheterapeutiksi 2015.
Suvi Poutiainen lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja oikeustieteen maisteri. Hän on toinen Pro Laki Oy:n perustajaosakkaista. Suvi on toiminut myös lakimiesesittelijänä tuomioistuimessa sekä lastenvalvojana. Suvilla on runsaasti kokemusta lapsioikeudellisista asioista.
Silja Salmi on psykologi ja vuorovaikutusterapeutti ja improvisaationäyttelijä ja Fammi Oy:n toimitusjohtaja. Silja Salmi toimii myös Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenenä.
Oskari Salmi on improvisaationäyttelijä ja vuorovaikutuskouluttaja.

 

 

Ilmoittautumislomake

Merkitse rasti ruutuun

Pin It on Pinterest

Share This