Tilaa koulutus teemoilla lapset, nuoret, perheet ja psykologia

Verkostomme kattaa ajankohtaisimmat teemat ja kouluttajat.  Kouluttajillamme on vuosien käytännön kokemus ja vahva teoreettinen osaaminen.

Koulutus voi olla pitkä tai lyhyt; valmennus, työpaja, koulutuskokonaisuus tai yksittäinen luento.

Vuorovaikutteisuus on vahvuutemme.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään sopiva kokonaisuus.

Voit myös osallistua Fammin järjestämiin koulutuksiin.

Esimerkkejä ajankohtaisista teemoista

Mentalisaatio

”En voi tietää mitä ajattelet tai tunnet mutta voin osoittaa kiinnostusta tavoittaa ajatuksesi ja tunteesi.”

Mentalisaatiokyky on kykyä eläytyä ja kuvitella mitä toinen ihminen kokee. Samalla se on kykyä säilyttää yhteys omiin tunteisiin ja ajatuksiin, jolloin mielessä on tilaa sekä itselle että toiselle. Mentalisaatiokyvyn on havaittu olevan keskeinen perheiden hyvinvointia edistävä tekijä.

Mentalisaatiokyvyn ymmärrys auttaa ymmärtämään vuorovaikutuksen ilmiöitä syvällisesti ja siksi koulutusteeman mentalisaation ympärillä ovat suosittuja.

Voit tilata Fammin kautta mentalisaation liittyvät koulutuskokonaisuudet. Räätälöimme koulutuksen tunnin tietoiskusta kymmenen päivän koulutuskokonaisuuksiin.

Lasten ja nuorten käytöshäiriöt – ennaltaehkäisy ja hoitaminen

Lähes kaikilla lapsilla on kehityksensä aikana joskus käytöspulmia.

Milloin lapsen oireilusta on syytä huolestua? Miten auttaa käytöspulmaista lasta ja hänen perhettään? Miten rakentaa toimivia tukimuotoja käytösoireilevalle lapselle, perheelle ja lähiympäristölle.

Vanhemmat ja kasvattajat voivat tehdä paljon sen eteen, että lapsen käytösoireilu vähenee, ja hyvä käytös lisääntyy.  Mikä on ensimmäinen askel? Tutkimusten mukaan liian kova kuri lisää lapsen käytösoireilua.  Miksi näin?

Fammin koulutukset

RVF
  ”En voi tietää, mitä ajattelet tai tunnet, mutta voin osoittaa kiinnostusta tavoittaa ajatuksesi ja tunteesi.” Miten vahvistaa mentalisaatiota perhesuhteissa? Miten käyttää ...
Lue Lisää
Mikä on totta
Huippuasiantuntemusta ja ymmärrystä lapsista ja vanhemmuudesta henkilöille, jotka kohtaavat ammattinsa puolesta lapsia tai lapsia koskevia asioita tuomioistuimissa.18.1.2019Paasitorni, HelsinkiKoulutuspäivän aikana saat uusia ...
Lue Lisää
mim
MIM-(Marschak Interaction Method) Suomalainen Havainnointimenetelmäkoulutus Dyadinen Emotionaalinen Vuorovaikutustyyli Verkko-opinnot: Verkko-oppimisympäristö on avoinna 1.8.- 31.10.2018 Lähipäivät: 13.9.2018 klo 10.00-16.30 ja 14.9.2018 klo ...
Lue Lisää
Aika: tiistaina 5.6.2018 klo 9.00 -16.00 Paikka: Kuortaneenkatu 5 (Tekosilkkikutomo, 4.krs), Helsinki Tilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Vallilassa. Pasilan asemalta ...
Lue Lisää
Perjantai 15.6.2018 Vuorovaikutustaitoja psykologeille ja psykoterapeuteille improvisaation keinoin Psykoterapiassa ja toimivissa psykologisissa interventioissa vuorovaikutus asiakkaan kanssa on muutoksen kannalta ensisijaista ...
Lue Lisää
Mentalisaatiokoulutukset – kevät 2018 ”En voi tietää, mitä ajattelet tai tunnet, mutta voin osoittaa kiinnostusta tavoittaa ajatuksesi ja tunteesi.” Mentalisaatiokyky ...
Lue Lisää
22.-23.3.2018 Paikka: AJK-jatkokoulutus, Kuortaneenkatu 5, sijainti kartalla  Osallistujat: Psykologit ja psykoterapeutit sekä muut sosiaali‭- ‬ja terveydenhuollon ammattihenkilöt‭, ‬max‭. ‬30‭ ‬osallistujaa‭.‬ Tavoitteet: ...
Lue Lisää
17.-18.5. 2018 (I osuus) 27.-28.9. 2018 (II osuus) Osallistujat: ‬Psykologit ja psykoterapeutit sekä muut sosiaali‭- ‬ja terveydenhuollon ammattihenkilöt‭.‬ Tavoitteet: Koulutuksen ...
Lue Lisää

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia sekä perheille että ammattilaisille. Tiedotamme tulevista koulutuksista nettisivujen  ajankohtaiset palstalla.

Voit olla yhteydessä ja toivoa koulutusta tai valmennusta tiettyyn teemaan tai aihealueeseen liittyen.

Koulutusehdot: http://fammi.fi/2017/11/21/koulutusehdot/

Työnohjaus ja konsultaatiot

Fammilaisilta voit tilata työnohjausta tai konsultaatiota sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle.

Työnohjaus voi olla muodoltaan yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Työnohjauksessa voidaan keskittyä joko asiakastapausten, ryhmäilmiöiden tai työyhteisöjen työnohjaukseen. Työnohjauksen tavoitteet sovitaan aina erikseen. Konsultaatio voi olla yksittäinen tapaaminen tai tapaamisten sarja, sopimuksen mukaan.

Osaamisalueitamme ovat mm. lapsen psyykkinen kasvu ja kehitys, traumat ja kriisit, lasten kaltoinkohtelu, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, neuropsykologia, käytöshäiriöt, tunne-elämän vaikeudet, syömisongelmat, kiintymyssuhteen häiriöt, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, varhainen vuorovaikutus ja sen häiriintyminen sekä perhedynamiikkaan liittyvät ilmiöt.

Ota yhteyttä niin järjestetään koulutus teitä kiinnostavasta aiheesta.

Päiväkotikonsultaatiot: tukea ja rinnalla oloa varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Päiväkoti on yhteisö, jossa lapset, työntekijät ja vanhemmat muodostavat sosiaalisen yhteisön. Päiväkodissa pyritään järjestämään lasten varhaiskasvatusta tukeva ympäristö: pohditaan syömis- ja nukkumisjärjestelyitä, toimitaan yhteistyössä vanhempien kanssa, tuetaan haastavasti käyttäytyviä lapsia, jaetaan töitä ja tiloja sekä ennen kaikkea arjen iloja ja suruja ryhmien sisällä ja ryhmien välillä. Joskus päiväkodin arjen sujumisessa voi ilmetä työyhteisön tai -ympäristön haasteita tai jonkun lapsen tilanne voi herättää hämmennystä ja keinottomuutta. Ratkaisuja tilanteeseen meinaa löytyä tai ajatukset ratkaisusta ovat keskenään ristiriidassa.

Päiväkotikonsultaation tavoitteena on, että yhteinen ajatus ongelmallisesta tilanteesta muuttuu niin, että ratkaisun löytyminen on mahdollista. Konsultaatiot keskittyvät nimetyn ongelman selvittämiseen ja ratkaisujen etsimiseen.

Konsultaatiot lastensuojelun ammattilaisille

Lastensuojelutyö on vaativinta mahdollista työtä lasten parissa. Laadukkaan työn takaamiseksi lastensuojelun ammattilaisilla tulee olla mahdollisuuksia jäsentää työtään ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.  Lastensuojelun konsultaation tavoitteena on muuttaa yhteistä ajatusta ongelmallisesta tilanteesta siten, että ratkaisun löytyminen on mahdollista. Saat myös tarvittaessa asiantuntevat neuvot ja ohjeet miten edetä haastavassa tilanteessa.

Ilmoittautumislomake

Merkitse rasti ruutuun

Pin It on Pinterest

Share This