Koulutus ja työnohjaus

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia sekä perheille että ammattilaisille. Tiedotamme tulevista koulutuksista nettisivujen  ajankohtaiset palstalla.

Voit olla yhteydessä ja toivoa koulutusta tai valmennusta tiettyyn teemaan tai aihealueeseen liittyen.

Työnohjaus ja konsultaatiot

Fammilaisilta voit tilata työnohjausta tai konsultaatiota sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle.

Työnohjaus voi olla muodoltaan yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Työnohjauksessa voidaan keskittyä joko asiakastapausten, ryhmäilmiöiden tai työyhteisöjen työnohjaukseen. Työnohjauksen tavoitteet sovitaan aina erikseen. Konsultaatio voi olla yksittäinen tapaaminen tai tapaamisten sarja, sopimuksen mukaan.

Osaamisalueitamme ovat mm. lapsen psyykkinen kasvu ja kehitys, traumat ja kriisit, lasten kaltoinkohtelu, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, neuropsykologia, käytöshäiriöt, tunne-elämän vaikeudet, syömisongelmat, kiintymyssuhteen häiriöt, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, varhainen vuorovaikutus ja sen häiriintyminen sekä perhedynamiikkaan liittyvät ilmiöt.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi, niin ohjaamme Sinut oikean asiantuntijan luokse, joka suunnittelee ja toteuttaa tarvittavan palvelun.

Päiväkotikonsultaatiot: tukea ja rinnalla oloa varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Päiväkoti on yhteisö, jossa lapset, työntekijät ja vanhemmat muodostavat sosiaalisen yhteisön. Päiväkodissa pyritään järjestämään lasten varhaiskasvatusta tukeva ympäristö: pohditaan syömis- ja nukkumisjärjestelyitä, toimitaan yhteistyössä vanhempien kanssa, tuetaan haastavasti käyttäytyviä lapsia, jaetaan töitä ja tiloja sekä ennen kaikkea arjen iloja ja suruja ryhmien sisällä ja ryhmien välillä. Joskus päiväkodin arjen sujumisessa voi ilmetä työyhteisön tai -ympäristön haasteita tai jonkun lapsen tilanne voi herättää hämmennystä ja keinottomuutta. Ratkaisuja tilanteeseen meinaa löytyä tai ajatukset ratkaisusta ovat keskenään ristiriidassa.

Päiväkotikonsultaation tavoitteena on, että yhteinen ajatus ongelmallisesta tilanteesta muuttuu niin, että ratkaisun löytyminen on mahdollista. Konsultaatiot keskittyvät nimetyn ongelman selvittämiseen ja ratkaisujen etsimiseen.

Konsultaatiot lastensuojelun ammattilaisille

Lastensuojelutyö on vaativinta mahdollista työtä lasten parissa. Laadukkaan työn takaamiseksi lastensuojelun ammattilaisilla tulee olla mahdollisuuksia jäsentää työtään ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.  Lastensuojelun konsultaation tavoitteena on muuttaa yhteistä ajatusta ongelmallisesta tilanteesta siten, että ratkaisun löytyminen on mahdollista. Saat myös tarvittaessa asiantuntevat neuvot ja ohjeet miten edetä haastavassa tilanteessa.

Täydennyskoulutus:

Lasten käytöshäiriöt ja traumat 

Täydennyskoulutuspäivän ohjelma, PDF

Tulevat koulutukset

fammi

Katajanokankatu 3 E 19,
00160 Helsinki

Ajanvaraus ja neuvonta:

Yhteydenottolomake