Fammin palvelut

Tukea
lapselle

Tukea vanhemmuuteen ja
kasvatukseen

Palvelupaketit

Huolikonsultaatio

Onko lapseni kiukuttelu normaalia? Miksi lapseni ei vastaa, kun kysyn häneltä? Onko lapseni ylivilkas? Mitä ylikiltteys tarkoittaa?

Työskentelyn voi aloittaa yhden kerran huolikonsultaatiolla. Joskus yksikin kerta antaa tarvittavan avun. Keskustelu puolueettoman ja kokeneen lapsipsykologin kanssa helpottaa huolen asettamista oikeisiin mittasuhteisiin. Fammissa saat neuvontaa ja ohjausta ja teemme jatkosuunnitelman perheesi auttamiseksi.  

Lapsen psykologinen tutkimus

Tutkimuksen avulla voidaan selvittää lapsen kehityksellisiä taitoja liittyen esimerkiksi kontakti- ja vuorovaikutusvalmiuksiin, tunteiden ilmaisemisen-, säätelyn- ja käsittelynvalmiuksiin tai kognitiivisiin valmiuksiin, kuten kielellisiin-, havainto- tai päättelytaitoihin. Psykologin tutkimuksen avulla voidaan myös saada ymmärrystä lapsen yksilöllisistä kokemuksista ja niiden ilmaisemisen taidoista sekä esimerkiksi lapsen käsityksestä itsestään.

Lapsen psykologisen tutkimuksen tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti, yhdessä vanhempien kanssa. Keskeinen osa lapsen psykologista tutkimusta onkin vanhempien haastattelu- ja keskustelukäynnit.

Kriisityöskentely

Joskus elämässä voi tapahtua jotain yllättävää, joka järkyttää syvästi koko perhettä tai yksittäistä perheenjäsentä. Tällaisia traumatisoivia tapahtumia voivat olla esimerkiksi tulipalo, liikenneonnettomuus, työttömyys, läheisen vakava sairaus/ menetys tai väkivallan kohteena/todistajana oleminen.

Fammissa autamme kohtaamaan ja työstämään traumatisoivia asioita lapsen ja perheen omassa tahdissa.

Lapsilähtöinen eroneuvonta

Lapsilähtöinen eroneuvonta on Fammin kehittämä eropalvelu eroa harkitseville tai jo eronneille perheille. Työmenetelmä pohjautuu tutkimusnäyttöön lapsen hyvinvoinnista erotilanteissa, kliiniseen kokemukseen eroperheiden kanssa työskentelystä sekä vankkaan juridiseen osaamiseen.

Usein erotilanteissa tarvitaan sekä psykologista että juridista apua, jonka vuoksi eropalvelumme on kehitetty yhdessä Pro Laki Oy:n kanssa. Eropalvelussa jokaisen perheenjäsenen yksilöllinen tilanne käydään läpi kokeneen psykologin kanssa. Arvion jälkeen perhe saa neuvoja tilanteen onnistuneeseen läpityöstämiseen.

Eropalvelut on kehitetty tarjoamaan oikea-aikaista ja laadukasta juridista ja tarvittaessa psykologista apua perheille, yhden luukun periaatteella.

Palveluun voi hakeutua perheenä mutta myös yksin.

Lue eropalveluista juristin kanssa lisää osoitteesta:
https://prolaki.fi/perhe-ja-perintooikeus/yhteistapaaminen/

Vuorovaikutus­hoidot

Vanhemman ja lapsen välinen hyvä vuorovaikutus on lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen perusta. Joskus vuorovaikutusta alkaa värittää liiallinen kielteisyys, joka sävyttää myös vanhemman ja lapsen välistä tunnesuhdetta. Taustalla voi olla esimerkiksi vanhemman hankaluus ymmärtää lasta tämän temperamentin tai vaikkapa kehityksellisten tai neurologisten vaikeuksien takia. Joskus myös vanhemman omat haasteet tai stressaava elämäntilanne näkyvät vuorovaikutussuhteessa lapsen kanssa.

Vuorovaikutushoidolla vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta. Tavoiteena on auttaa vanhempaa ymmärtämään paremmin lastaan ja tämän käyttäytymisen taustalla olevia syitä. Vuorovaikutushoidolla tuetaan vanhempaa vastaamaan lapsen ikätasoisiin tarpeisiin sensitiivisesti ja lisäämään kykyä säädellä lapsen hankaliakin tunnetiloja.

Vuorovaikutushoidon teoriatausta on integratiivinen ja se yhdistää kiintymyssuhdeteorian, mentalisaatioteorian, kehityspsykologisen teorian sekä traumateorian. Työskentelyotteella on laaja tutkimuksellinen näyttö.

fammi

Katajanokankatu 3 E 19,
00160 Helsinki

Ajanvaraus ja neuvonta:

Pin It on Pinterest

Share This